Osnovni podaci

Društvo Proxima Cenatauri d.o.o. za financijsko posredovanje i usluge, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb, OIB: 88051652805, upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080340715, s glavnim poslovnim računom otvorenim kod RaiffeisenBANK d.d. Zagreb br: 2484008-1100901772. Temeljni kapital društva u iznosu 20.000,00 Kn uplaćen je u cjelosti. Odgovorna osoba – Zoran Mijač, Direktor.