Top

Proxima Centauri

Tvrtka Proxima Centauri d.o.o. osnovana je 1990., a naplatom ugovornih potraživanja temeljem ugovora o leasingu, najmu, zajmu i kreditu te temeljem regresnih zahtjeva osiguravajućih društava, ugovora o osiguranju i sl. bavimo se od 1999. godine. Kao prva kuća u Hrvatskoj specijalizirana za ovu djelatnost svojim klijentima danas nudimo i sve ostale popratne radnje vezane uz navedene poslove, od prevencije do mogućnosti kompletne usluge po sistemu „ključ u ruke“ koja uključuje sustav van sudske naplate u ranoj i kasnoj fazi, terensku naplatu te istraživanje imovine dužnika.

Naš Call centar opremljen je ASEBA CPM sustavom za pospješivanje naplate potraživanja koji našim agentima omogućava sistematično praćenje dugovanja po predmetu, bilježi povijest procesa naplate i pruža konkretne informacije o provedenim postupcima te vremenskom slijedu. Sustav po potrebi automatizira proces kontaktiranja čime se osigurava efikasnija i brža obrada klijenata, te garantira maksimalne rezultate u procesu naplate.

Djelujemo na području cijele Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu i podružnicom u Splitu, za potrebe terenskih intervencija na području Dalmacije.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu razvili smo i široku mrežu suradnika u segmentu pratećih djelatnosti (procjene, deponiji i prodaja vozila i opreme, specijalni transporti, odvjetničke usluge…).

Svjesni činjenice da se radi o izuzetno osjetljivom području djelovanja jer je privremeno nelikvidna pravna ili fizička osoba i dalje Vaš klijent, posebnu brigu vodimo o načinu ophođenja prema strankama kako ih po podmirenju dugovanja ne biste izgubili.

O visini naših etičkih i poslovnih standardima najbolje govori činjenica da nikada nismo primili niti jedan relevantni slučaj prigovora na ponašanje ili postupke naših djelatnika.

Kasna naplata

Osobni pristup svakom dužniku!

Dužnici koji svoja dugovanja ne podmire u ranoj fazi segmentiraju se po dobnim i socio-ekonomskim skupinama, a pravne osobe po poslovnim sektorima. Svakom dužniku dodjeljuje se osobni referent koji slučaju pristupa intenzivno i personalizirano. Djelatnici u obradi pravnih osoba izvrsno su upoznati s poslovanjem i zakonskom regulativom sektora za koji su nadležni. Sa svakim dužnikom sklapa se najprikladniji sporazum o plaćanju predmetnog duga te se pomno prati realizacija istog. U slučajevima gdje nije moguće ostvariti kontakt s dužnikom ili na vaš zahtjev, vršimo i usluge terenske provjere.

 • intenzivna obrada i praćenje
 • terenska provjera dužnika
 • individualni sporazum o naplati duga
 • procjena platežne sposobnosti dužnika
 • procjena isplativosti ovršnog postupka
 • priprema za pokretanje sudskog postupka

PROVJERA DUŽNIKA – SKIP TRACE

Što znači provjera dužnika? To je rješenje koje koristimo prilikom lociranja dužnika čiji je dug u procesu oporavka, dužnika za koje ne postoji kontakt broj, koji su nedostupni ili borave na vjerovniku nepoznatoj adresi ili jednostavno za one dužnike koji su promijenili broj, adresu a te promjene nisu registrirane u vjerovnikovoj bazi.  

Provjera dužnika je skup aktivnosti koje služe za prikupljanje informacija na temelju kojih se može doći do kontakta sa dužnikom (pronalaženje broja telefona ili mobitela, potvrda adrese na kojoj boravi) te prikupljanje ostalih informacija koje vjerovniku daju bolji uvid u stanje dužnika, svi ti procesi imaju samo jedan cilj a to je poboljšanje uspješnosti naplate duga te krajnje zadovoljstvo vjerovnika.

Ideja Skip Tracinga nije samo nadzor i prikupljanje podataka, nego i pravovremeno ažuriranje istih, a sve u svrhu stvaranja što kvalitetnije baze podataka o trenutnom financijskom stanju dužnika. Svi ti elementi imaju veliki utjecaj na izradu krajnjeg plana za naplatu određenih plasmana.

Živimo u vremenu u kojem se stanje na tržištu mijenja nevjerojatnom brzinom, stopa nezaposlenosti raste iz dana u dan, te uvjetovan tim faktorima vjerovnik ne smije dopustiti da mu dužnik bude nedostupan. Mi nudimo uslugu praćenja i pravovremenog informiranja o promjenama statusa dužnika, nepotreban gubitak vremena negativno utječe na krajnji rezultat naplate duga, a isto tako povećava buduće troškove prilikom oporavka duga.

Rana naplata

Uz rano i sistematično kontaktiranje dužnika ostvarujemo do 50% bolju naplatu potraživanja!

Rana naplata financijski je efikasan i vrlo uspješan način izvansudske naplate, kojim čuvate dobar odnos s poslovnim partnerima i klijentima i sprječavate porast broja loših potraživanja. Iskustvo nam govori da veći dio neplaćenih obveza nastaje radi kašnjenja i zaboravnosti klijenta, a ne iz namjere neplaćanja. Stoga je svrha ovakvog pristupa što ranije, sistematično podsjećanje na nepodmireno dugovanje, koristeći prijateljsku komunikaciju kako bi se potraživanje naplatilo bez narušavanja odnosa između klijenta i vjerovnika.

 • Praćenje fakture od datuma izdavanja (menadžment potraživanja – komunikacija sa dužnikom prije dospijeća, provjera stavaka na fakturi, podsjećanje na datum dospijeća)
 • Pregovaranje u svezi plana naplate dospjelih potraživanja
 • „Catch up“ plan
 • Redovito podsjećanje na nepodmireno dugovanje
 • Pozivi već od 3. dana po dospijeću
 • Automatizirane opomene dužnicima SMS, govorni automat, pismene obavijesti

Terenska provjera

Uz ishođenje naplate, terenska provjera podrazumijeva i dostavu detaljnog izvještaja o adresi i kontaktima dužnika, ustegama na primanjima i njihovom trajanju po iskazu dužnika; socijalni status dužnika (primatelj socijalne pomoći), informacije o radnoj nesposobnosti, teškoj bolesti ili smrti dužnika.

Kao prilog izvještaju dobiti ćete fotografije s terena, te izvještaj o komunikaciji sa klijentom s procjenom našeg djelatnika u smislu dužnikove platežne sposobnosti odnosno isplativosti pokretanja ovršnog postupka nad dužnikom.

Provjera imovine

Kod zahtjeva za provjeru imovine, temeljem Vaše punomoći i dokumentacije po predmetima po kojima nije uslijedila naplata, ishoditi ćemo podatke o imovini, tj. uvjerenja da nemaju imovinu u vlasništvu (MUP, Katastar i Zemljišne knjige). Od HZMO-a pribavljamo informacije o statusu zaposlenja dužnika.

 • Originali dokumenata
 • MUP – podaci o registriranim vozilima
 • Katastar – posjedovni list
 • Gruntovnica – vlasnički list
 • HZMO – podatak o statusu klijenta

KLASIČNA PROVJERA

Klasična provjera podrazumijeva pronalazak važeće adrese dužnika, telefonskog i mobilnog kontakta, e-mail adrese i drugih zadanih parametara ovisno o željama klijenta (financijska izvješća, povijest blokada, boniteti, itd.)

Sudska naplata

Posljednji korak procesa oporavka duga

Ukoliko dug i dalje ostane nepodmiren, kao posljednji, integrirani korak u okviru procesa naplate, Proxima Centauri d.o.o. u suradnji sa svojim partnerima, ugovorenim odvjetničkim društvima, može poduzeti daljnje pravne korake, odnosno pokrenuti i realizirati naplatu sudskim putem.

Klijentima nudimo potpunu uslugu pravnog zastupanja, uz uštedu njegovog vremena i resursa. Istražuje se eventualan novi poslodavac te imovina dužnika. Na kraju procesa, nenaplaćena potraživanja se pripremaju za prijedlog ovrhe na točno definiranog poslodavca, FINU i/ili imovinu te se isti po zaprimanju rješenja o ovrsi šalju na naplatu.

 • sastav Opomena i Izjava o raskidu Ugovora,
 • priprema ovršnih prijedloga na definiranog poslodavca, FINA-u ili osobnu imovinu
 • vođenje ovršnih postupaka,
 • zastupanja na sudovima,
 • pravno savjetovanje,
 • ostale pravne usluge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *